GALERIE 8A

Vážený čtenáři,

Vítejte na stánkách prodejní galerie 8A s.r.o. rádi bychom Vám přiblížili osoby a obsazení této galerie i ji samotnou tak, jak jen je to pomocí tohoto média možné.

Galerii jsme v roce 1997 založili a nadále ji provozujeme v prostorách advokátní kanceláře a kanceláře daňových poradců. Dlouho jsme se dívali na sterilně bílé stěny těchto prostor, které přímo vybízely k nějakému bohulibému využití. Tak vznikla původní myšlenka zřídit galerii, kde by se mohla dát příležitost našim přátelům výtvarníkům k prezentaci a zútulnit pracovní prostředí. Sama galerie se však vydala svým vlastním životem a již více neslouží jen účelu, pro který byla původně založena. Nyní lze hovořit o místu pravidelného čtvrtletního setkávání komerční a umělecké sféry u příležitosti vernisáží. Okruh vystavovaných umělců už daleko přerostl jen okruh "našich přátel" (ačkoli z některých se přátelé stávají:) a také oblast regionu. Podle ohlasů návštěvníků lze říci, že se vernisáže v naší galerii staly jistotou nevšedního kulturního zážitku, ať už to znamená cokoli...

JUDr. Kristina Škampová, paní spolumajitelka a duše celé Galerie 8A, kontaktuje umělce, domlouvá výstavy, vítá na vernisážích a zajišťuje právní podhoubí celého projektu.

Jan Škampa, druhý "pan spolumajitel" rodinné galerie, zabezpečuje administrativní, technické a logistické zázemí galerie včetně instalací výstav, expedice pozvánek, převoz exponátů apod.

Dále se na vernisážích můžete setkat s členy neoficiálního spolku přátel Galerie 8A, určitě je poznáte, obvykle Vám nalívají víno, pomáhají z kabátů, ukazují cestu na toaletu apod. Děkujeme!

Za 8A s.r.o. zdraví a na Vaši návštěvu se těší

JUDr. Kristina Škampová
Jan Škampa

JUDr. Kristina Škampová, Jan Škampa